JÄRJESTÖKOULUTUS
Tausta?
Olen toiminut useamman vuosikymmenen erilaisissa järjestöissä ja luonnollisesti nähnyt ja kokenut monenlaista. Olen toiminut niin rivijäsenenä kuin vapaaehtoistyöntekijänäkin, palkattuna työntekijänä, ammattijohtajana ja luottamustehtävissä niin puheenjohtajana kuin jäsenenä. Järjestökoulutuksessani ammennan tästä laajasta kokemuksestani.
Aiheita?
Järjestötyö ja vapaaehtoisten rooli on muuttunut ja luottamushenkilöiltä vaaditaan toisenlaista aktiivisuutta ja vastuunottoa kuin aikaisemmin. Monenlaisia kysymyksiä ja yhteisen pohtimisen aiheita on ilmassa: mikä on jäsenen rooli, miten toimin palkatuille työntekijöille esimiehenä kaikkine uusine velvoitteineen, miten jaksan innostua ja ottaa vastuuta, miten jaetaan tehtäviä järjestökentässä, miten tulla toimeen erilaisten ihmisen kanssa yhteisen hyvän saavuttamiseksi, miten markkinoida järjestöä ja huolehtia verkostosuhteista.
Olen vetänyt järjestöissä koulutuksia teemoina mm. kehityskeskustelu, vuorovaikutustaidot, luottamushenkilön rooli, vapaaehtoisten motivaatio, työntekijöiden jaksaminen, auttamistyön perusteet, esimiesroolin selkeytys, ryhmänohjaajan alkeet, järjestötyön uudet haasteet ja pelot ja niin edelleen. Aiheet vaihtelevat järjestön omien tarpeiden mukaan ja löytyvät yhteisesti keskustellen. Usein edes koulutuksen tilaaja ei tarkkaan tiedä, mikä on koulutukseen osallistujien tarve, vaan koulutukseen lähdetään hyvinkin puhtaalta pöydältä. Usein järjestöissä on tärkeää, että niin vapaaehtoiset kuin työntekijätkin saavat puhua heille tärkeistä ja mieltä painavista asioista turvallisesti ulkopuolisen kouluttajan ohjauksessa.
Koulutustapa?
Työtapani järjestökoulutuksessa on keskusteluun auttava, yhteiseen pohdiskeluun yllyttävä ja järjestöväen omaan asiantuntemukseen uskova. En tule kertomaan totuuksia ylhäältä käsin, vaan rohkaisen aktiivisesti koulutettavia itseään löytämään ratkaisuja pulmiin ja avoimiin kysymyksiin. Tönin liikkeelle ja otan tarvittaessa tilanteen napakasti haltuuni, mutta jaksan myös kuunnella herkällä korvalla ja esittää kysymyksiä. Käytän sopimuksen mukaan apunani keskusteluun auttavia kevyitä toiminnallisia menetelmiä ja lyhyitä miniluentoja. Tavoitteeni on pyrkiä löytämään yhdessä koulutettavien kanssa ratkaisuja käsillä oleviin haasteisiin.

Koulutus voi olla yhden päivän mittainen ja tarpeen mukaan jonkin ajan kuluttua lisäksi puoli päivää, jolloin tarkennetaan  opittua ja arvioidaan ensimmäisen koulutuspäivän jälkeisiä tuloksia. Pituus on täysin suunniteltavissa järjestön tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Myös viikonloppukoulutukset ovat mahdollisia.