KOULUTUS
TYÖYHTEISÖKOULUTUS
Työnohjauksen lisäksi työskentelen myös työyhteisökouluttajana. Saatan vetää jonkin yrityksen työyhteisön kehittämispäivän, jolloin minun roolini on toimia ulkopuolisena puheenjohtajana, koordinaattorina ja analyysin auttajana. Minut saattaa löytää myös jonkin työyhteisön seminaarista ohjaamasta työntekijöitä omien voimavarojensa etsimisessä tai työn tavoitteiden selkiinnyttämisessä. 
Saatan kouluttaa työntekijöitä asiakkaiden kohtaamiseen tai vetää tiimityön peruskurssia. Myös hyvän työyhteisön teesien etsiminen saattaa olla työntekijöiden teemana työyhteisön koulutuspäivässä. Olen myös paljon työskennellyt eri vammaisjärjestöjen sopeutumisvalmennuskursseilla ryhmänvetäjänä ja kouluttajana. Myös kolmannen sektorin työyhteisöjen erityisongelmat ovat minulle tuttuja.
Miten koulutan?
Kouluttajana autan koulutettavia itseään puhumaan ja keskustelemaan toistensa kanssa. En varsinaisesti luennoi, sillä katson enemmänkin tehtäväkseni auttaa koulutettavia pohtimaan itse. Olen enemmän koulutustilaisuuden puheenjohtaja ja sihteeri kuin perinteinen puhuva pää. Niin työyhteisöjen kanssa työskennellessäni kuin sopeutumisvalmennuksessa käytän apuna erilaisia toiminnallisia koulutusmenetelmiä, sillä kuvat, värit tai vaikkapa leluhahmot saattavat auttaa löytämään uusia puolia asioista paremmin kuin pelkät sanat. Kun kosketat, teet ja näet havainnollisesti pääset asioihin syvemmälle kuin yksin puhumisen avulla.
Järjestökoulutus