MILLAINEN TYÖNOHJAAJA OLEN?
  Olen prosessin ohjaamisen ja ryhmätyön ammattilainen. Minun tehtäväni on auttaa työntekijöitä itseään löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa. Työnohjattavissa itsessään on asiantuntijuus, jota minä työnohjaajana yritän auttaa esiin. Olen kuuntelija, kysyjä, tuen antaja. Olen ryhmän vastuullinen johtaja ja keskustelun jäsentäjä. Minä huolehdin ryhmän perustehtävässä pysymisestä ja yhteisen tavoitteen esillä pitämisestä.
Olen ulkopuolinen havainnoija, mutta myös interventioiden tekijä ja rajojen asettaja. Kaikkien alojen asiantuntija en suinkaan ole, vaikka matkan varrella olen paljon kuullutkin. Työnohjattavat ovat itse oman alansa asiantuntijoita, minun tehtäväni on auttaa asiantuntemuksen esiin nousemisessa.
Miten työnohjaan?
Keskeisin työskentelytapa työnohjauksissani on yhteinen keskustelu, jota autan tarpeen mukaan erilaisilla toiminnallisilla menetelmillä. Saatan virittää keskustelua esimerkiksi postikorttien, leluhahmojen, värien tai erilaisten sosiometristen harjoitusten avulla. Usein myös jäsennän pohdiskelua julkisin muistiinpanoin fläppitaululle.
Tärkeintä ei ole kuitenkaan erilaiset välineet ja tekniikat, vaan yhteinen tilanteen analysointi puhumalla. En painota mitään erityistä viitekehystä työnohjauksessa, vaan yritän sopeutua työnohjattavien tarpeisiin. Minun tehtäväni ohjaajana on oivaltaa, mitä ohjattava kulloinkin tarvitsee. Minä autan prosessia eteenpäin.
Ketä olen työnohjannut?
Olen toiminut pitkään päätoimisena työnohjaajana, joten vuosien varrella hyvin monenlaisten työyhteisöjen asiat ovat tulleet minulle tutuksi. Olen kuullut niin esimiesten kuin monenlaisten työntekijäryhmien haasteista ja ilon aiheista. Olen tehnyt vuosia sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta.
Vaikka olen työskennellyt hyvin monenlaisten ryhmien kanssa pääasiassa ryhmäni ovat kuitenkin olleet sosiaali-, terveys- ja opetusalalta ja järjestöistä. Olen saanut tutustua hyvin monenlaisten vammaisten elämään työnohjattavieni välityksellä. Olen ohjannut erilaisia opetusalan ammattilaisia – opettajia, rehtoreita, kuraattoreita, opinto-ohjaajia - niin ammatillisella puolella kuin perusopetuksessakin. Pohtinut niin sosiaalityöntekijöiden, etuuskäsittelijöiden kuin nuorisotyöntekijöidenkin kanssa työelämän ongelmia. Olen tutustunut ryhmissä niin päihdeongelmaisten, asunnottomien kuin maahanmuuttajienkin elämään. Olen kuullut niin vauvaperheiden, yksinhuoltajien, dementikkojen kuin hiv-positiivistenkin arjesta. Olen myös saanut tutustua niin kiinteistöyhtiön työntekijöiden kuin koirankouluttajienkin työhön.
Järjestötyö on tullut läheiseksi yhtä hyvin vapaaehtoistyöntekijöiden kuin palkkatyöntekijöidenkin välityksellä. Olen tehnyt työtä niin ihmisoikeusjärjestöjen kuin sosiaalialan järjestöjenkin kanssa. Minulle on tullut tutuksi myös erilaisten projektien työnohjaus ja niiden erityishaasteet.